Publieke API met huidige Bitcoin prijzen

We bieden een publieke API aan met daarin de huidige inkoop- en verkoopprijzen van de door ons gevolgde Bitcoin-aanbieders, de data kan als JSON-bestand worden ontsloten.

Gebruik van de data is enkel voor persoonlijke doeleinden en mag niet gebruikt worden ten behoeve van financieel gewin.